I södra Sveriges planeras laddstationer för framtidens lastbilar som är eldrivna. Elektriker i Helsingborg berättar om den planerade laddstationen som kommer uppföras i närheten av Malmö. Anläggningen kommer drivas av solel och man planerar att kunna börja leverera el till fordon i början av 2024. Det är en stor satsning på miljövänligt bränsle. Blir satsningen lyckosam planerar man fortsatt expansion i södra Sverige. I Helsingborg finns ett intresse och elektriker är mycket positiva till en eventuell utbyggnad av laddstationer för fordon längs motorvägen.

Kostnaden för en framtida laddpark kommer finansieras av privata investerare, man kommer även söka statliga stöd i den mån det är möjligt. På sikt är det intressant att utöka med laddstationer för fler lastbilar över landet. Sverige kan bli en pionjär när det gäller eldrivna lastbilar.

Är solkraft tillräckligt eller kommer man behöva fler alternativ? Kärnkraft är ett intressant alternativ, men processen för att utveckla nya kärnkraftverk har längre tidshorisont än nuvarande solcellsalternativ.

Frankrike planerar en utbyggnad av kärnkraften. Landet satsar på att producera över 10 nya reaktorer för att kunna möta framtida elbehov och samtidigt anpassa sig efter kommande miljökrav på elproduktion. Tyskland har valt en annan väg och istället monterat ned reaktorer och ökat sitt beroende till naturgas.

Elpriserna har skjutit i höjden senaste månaderna och prognoserna ser inte ljusare ut när alternativen än så länge är oklara. EU röstar om vilka energislag som ska klassas miljövänliga, detta beslut påverkar framtida investeringar. Om ett energislag klassas som miljövänligt är det enklare att bygga anläggningar och det är även möjligt att söka bidrag för verksamheten från EU.

Forskning satsar på att utveckla mindre reaktorer för att dels få en snabbare produktionstakt men även för att fler länder och städer ska kunna investera i kärnkraft till en lägre kostnad.

Kärnkraftens risker i debatter brukar vara slutförvaret av kärnbränslet samt möjligheterna för terrorangrepp på reaktorer.